Yakın dönemin faturası


Anadolu, bir gönül coğrafyasıdır. Bu coğrafyada âşıklar ve ozanlar, sazlarıyla sözleriyle sevdalarını dile getirmişlerdir. Kimi oğlunu, kimi yoldaşını, kimi de yaşadığı toprakları dert edinmiş ve bu derdi en kutsal dert olarak saza ve söze vurmuşlardır.

Yağız Gönüler’in MGV Yayınları tarafından neşredilen ikinci şiir kitabı; oğul, eş ve vatana adanmış, yükü ağır, yüreği geniş bir kitap. İsmini de 17. yüzyılda yaşamış Bektaşi dervişlerinden Kul Nesimî’ye ait bir deyişten alıyor: Minnet Eylemem.

Başta Dergâh olmak üzere birçok edebiyat ve fikriyat dergisine hem şiirleriyle hem de yazılarıyla katkı sunan Yağız Gönüler, Minnet Eylemem’deki şiirlerinde Türkiye'nin son yıllarını kayda alıyor. Sinematografik dizeler eşliğinde yaşadığımız yakın dönemin fotoğraflarını çekiyor, Türkiye’nin hafızası tutuyor. Bunu yaparken de bazen klasik şiirimizin bazen de modern Türk şiirinin gücünü kullanıyor. Olanı söylemenin samimiyetini, korkusuzca şiir okuyucusuna sunuyor.

Minnet Eylemem, Yağız Gönüler’in Yolda Olmak adlı deneme ve Şarkısı Biten Şehir adlı araştırma kitabıyla birlikte okunduğunda, yakın dönemin faturasını da ortaya koyma özelliğine sahip. Şair bu faturayı bazen sert ve keskin dizelerle, bazen de gönül coğrafyamızın o hiç minnet eylemeyen, asaleti ve tevazuyu bir araya getiren iklimiyle hissettiriyor. MGV Yayınları, Yağız Gönüler’in Minnet Eylemem kitabıyla Türk şiirine çok önemli bir katkı sunuyor.

Mîlli Gazete, 04.11.2017

Hiç yorum yok: