Yoldan Çıkmamak İçin Kılavuz Kitap


Yağız Gönüler gerçekten has şair ve has bir yazar. Haslıkla hasbilik arasındaki mukareneti de onun yazdıklarında gördüm. Hariçten değil içten seslenen, sözünü esirgemeyen, hassasiyetini tavır haline getiren, inanç-amel bütünlüğü olan bir yazar o. İyi biri değil, iyi bir insan! Biri ya da birisi olmamak için mücadele ediyor yazıp söylediklerinde. Has ve de hasbi yazarların en çok yıldızlarının barışmadığı kesim hastalıklı zihinler ve düşünce yapılarıdır. Akif öfkesi, İsmet Özel tavrı, Topçu suskunluğu da diyebilirsiniz siz buna.

Yağız'ın düşünce ve duyarlıklarıyla kendisiyle henüz yüz yüze bir araya gelmeden önce tanıştım. Benim konuşup yazdıklarımda onunkiyle kesişen çok şeyler vardı. Bu mukareneti hep önemsedim. "Yola çıkmak, haklı çıkmaktır" diyordu bir konuya giriş yapmadan evvel. Yağız’ın şiirine kattığı bu söz hayatında da ona kılavuzluk etmiştir: "Ne öğrendimse yola çıktıkça öğrendim, bir de yolda kaldıkça."

Yağız Gönüler yolun izini kitaplarla süren bir yazar. Yazarlarla yürümeyi seviyor, fakat bu önüne gelen yazarla değil, arkasından giden ya da yanına denk düşen yazarlar. Tam kırk yazarla birlikte çıktığı yolculuğuna tanıklık ettim Yağız’ın. Yolda yola çıkan ve her defasında haklı çıkan yazarlarla arkadaşlık kurup yarenlik ettim. Yağız'ın İhtimal Dergisi Yayınları'ndan çıkan (Nisan 2017) deneme kitabı Yolda Olmak’ı okurken alttan alta fısıldanan mesajı da aldım: Yola kiminle çıkacağına dikkat et! Öyle ya, önce refik sonra tarik!

40 Kitabın Anlattığı'ndan yola çıkarak kaleme alınan denemeler alanında fazla rastlanmayan bir özgünlüğe sahip. Ben bu kitaptan çok şeyler öğrendim, sevgili okur, bu kitaptan yüreğin boş dönmeyeceksin. Bir sürü tanıdığın olmayacak, nitelikli çok yoldaşın olacak. Sürü değil yoldaş! Yağız Gönüler’in surat asmak gibi bir hakkı her zaman vardır. Keşke herkes suratını onun gibi doğru bir yere asmış olsa!

Hüseyin Akın
(Millî Gazete, 04.01.2018)

Hiç yorum yok: