İlişikteki Gibidir

Topu adaletin bahçesine kaçan çocuklar
Haklarını arıyorlardı naylon da olsa umut topları
Oysa her çocuğun umudu imtihânıdır dünyanın
Ve dünya, gelin evine götürülen âciz bir bohça
Yarısı yarım, yarısı oldukça tastamam

Ulubatlı Hasan en az babaannem kadar efsanedir bu konu çok ciddi
Ric'at bilmeyince çare biraz Akşemseddin, biraz seccâc humrun
Merc'i bellidir oysa yıllar evvelinden bildirilmiş hadis, şerif ve fetih
Fâtih'in golüyle kapanan ortaçağ modernizmden henüz bihaberdir
Lakin geçen ve geçirilen yıllar ırzına da geçebilir işsazı issinin issassız

Kadroları çok derinden hırpalıyor bordrolar
Belediye istihdâmı için bıyık bırakmak yeterli
Ahaha ho hah asla bir gülme çeşidi değildir
Çünkü atlara binek aracı gözüyle bakılmaz
Allah, aşkına bizi koru, yalpalıyoruz doğrusu

Kanal Harekâtı'ndan başlar Filistin'in yalnızlığı öyle değil mi Maxwell?
Aniden tünele girerken çöken karanlıkla Devlet-i 'Aliyye de klostrofobi olur
Derhâl atımı hazırlayın Cemal'e koşacağım, paşa in oradan düşersin
Paşa son kez söylüyorum: in the air tonight, my god, it's very hot
Enver'den haber var mı, Sarıkamış'ta mağlup, Çanakkale'de gâlip

Konsolosluklara düşen işi pişirilmiş bir yumurta
Denize karşı çıkmayan vizeden umut kesilmez
Üzüm Fransız Sokağı'nda aranınca kalınabilir Fransız
Kalk ve Lades'e gir, kendine senden menemen söyle
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbâlime

Çocukluğun kronolojisi neşredildi şükür: misket, saklambaç, disket, kapkaç
Tanka çarpıp makam değiştiren hıçkırık sesine sadece klarnet eşlik edebilir
Kalbim temiz diyor kirlettikten hemen sonra sıfatından meş'emet akan
Sonu gelmez hesapsız bir son bekliyor bizi öyle değil mi Münker, Nekir?
Korkmadan dizelerle seksek oynayanları teşbîh-perestler ne bilir?

Akıl ve dirâyetin kaybolduğu âhir zamânlarda evet
Marşlara düşer marşa basma ilhâmına kavuşturmak
Çünkü sözün bittiği yer hakiki bir selâm verir bize
"Öyle ise gel kardeşim, hep verelim elele
Patlatalım bombaları, çanlar sussun her yerde"

Yağız Gönüler
(Aşkar, 27, Temmuz-Ağustos-Eylül 2013)

Hiç yorum yok: