Türk müziğine yakınlaşmak için 36 kıymetli kitap


Türk müziği ve tarihi üzerine bazı kitapları sizin için derledik. Şüphesiz bu kitapların hiçbiri, tek başına Türk müziğini anlatmaya yetmeyecektir. Buradaki asıl iş, okuyucunun ciddiyetine ve samimiyetine düşmektedir. Dinleyerek okumak, okuyarak dinlemek gerekmektedir. Kapıları çalmak lâzım. Muhakkak her kapının ardından yeni yollar çıkacak ve müziğimizin kadr-i kıymeti daha iyi bilinecektir.

Tophaneli Sabri Bey'in dediği gibi bu yolda "Diz dövmek" lazımdır. Cem Behar'ın kitabının adı gibi: Aşk olmadan meşk olmaz. Meşk olmadan da musiki olmaz. Musiki, gönlün meşkidir. Nacizane, siz musikinin haram olup olmadığını tartışanları bir kenara koyun, unutun. Onlar bu okyanusta boğuladursunlar. Siz, hakikate işaret eden seslerin peşinden gidin. Bizim müziğimiz tarih boyunca bu sesten kopmamış, aksine bu sesle doğmuştur. Dinimiz, dilimiz ve musikimiz altın bir silsiledir. Takip ediniz, ettiriniz.

Müzik adamının mana âlemiyle bir irtibatının olması lâzımdır
Öte yandan musikimizi kitaplardan öğrenmemizin mümkünatı yoktur ve dahi imkânsızdır. Nota takıntısı ne kadar musikimize zarar vermiştir zira önereceğim kitapların hepsinde görülecektir ki notalar asla meşkin yerini tutmamaktadır. Zira bizim musiki tarihimiz, meşk etmekten dizleri yama tutan bestekârlarla doludur. Bugün dinlediğimiz müziğin bir gürültüden, metal bir homurtudan ibaret olduğunu ısrarla söyleyenlere kulak veriniz, doğrudur. Kulağınızı her dem taze tutunuz. Şifa musikimizdedir. Dünyada sistemi olan iki müzikten biri Türk müziğidir. Bu mirasın herhangi bir köşesinden tutsanız kâfi. Ulaşacağınız yer, sonsuz büyüklükte bir şifahane olacaktır. Alâeddin Yavaşça üstadın zikrettiklerini buraya da alalım: "Hekimliğimin yanında mûsikîyle kaynaştım ve her hastanın rahatsızlığı, sızısı bende müzik uyandırdı. Beste yaptımsa, yapılan bestelerde onların rolü var. Yaşadığın ahvalin senin ruh yapın üzerinde etkisi vardır. Müzik adamının maddi olmaması, mana âlemiyle bir irtibatının olması lâzımdır.

Türk müziğinin kıyamete kadar yankılanması umudumuzdur. Kitapları önermeden evvel merhum Cinuçen Tanrıkorur’un da şu sözlerini hatırlamak ve hatırlatmak görevimizdir: "Biz yabancı müzikleri öğrenirsek çağdaşlaşacağız zannetmenin kargaları artık güldüren değil ishal yapan komikliği ile yetiştirildik maalesef. Türk çocuğu mektepte Bach'ı, Beethoven'ı, MozartHendel'i, Ravel'i öğrendi; Merâgi'den, Itrî'den, Kazasker Mustafa İzzet'ten, Dede'den, Zekâi'den, Tanburî Cemil'den Sadettin Kaynak'tan habersiz yetiştirildi. Bunu da marifet zannettik." Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyerek nacizane şu kitaplar meraklısına yeni yollar açabilecektir.

Ahmed Avni Konuk - Fihrist-i Makamat
Ahmet Hakkı Turabi - Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve Mûsikî Risâlesi
Ahmet Şahin Ak - Türk Din Mûsikîsi: Câmi ve Tekke Mûsikîsi
Bayram Akdoğan - Mevlevîlik ve Mûsikî: İsmail-i Ankaravî ve Mûsikî Risâlesi
Bülent Aksoy - Geçmişin Musiki Mirasına Bakışlar
Bülent Aksoy - Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Mûsıkî
Cinuçen Tanrıkorur - Müzik Kültür Dil
Cinuçen Tanrıkorur - Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi
Cinuçen Tanrıkorur - Türk Müzik Kimliği
Cinuçen Tanrıkorur - Saz ü Söz Arasında
Cem Behar - Aşk Olmayınca Meşk Olmaz
Cem Behar - Musıkiden Müziğe: Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik
Cem Behar - Osmanlı / Türk Musıkisinin Kısa Tarihi
Cem Behar - Şeyhülislâm’ın Müziği
Cemil Altınbilek - Mûsıkîde Bir Silsile Hoca Cahit Gözkan’ın Musiki Mirası (2 Cilti)
İbn Sina - Mûsikî
İsmail Hakkı Özkan - Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri-Kudüm Velveleleri
Murat Aydemir - Türk Müziği Makam Rehberi
M. Fatih Salgar - Mevlevî Âyînleri
M. Fatih Salgar - Hacı Arif Bey (Hayatı Sanatı Eserleri)
M. Fatih Salgar- Dede Efendi
Mehmet Ali Sarı - Kur'an-ı Kerim ve Dini Mûsıkî
M. Ekrem Kardeniz - Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları
Murat Bardakçı - Ahmed Oğlu Şükrullah: Şükrullah'ın Risalesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyatı
Murat Bardakçı - 25 Yıla 25 Besteci
Murat Bardakçı - Refik Bey: Refik Fersan ve Hatıraları
Murat Derin - Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk: İnci Çayırlı'nın Anıları
Mustafa İsmet Uzun - Mûsıkî Dünyamızın Davudu Buhûrîzâde Mustafa Itrî
Ömer Tekiner, Fuat Yöntemli - Mevlevîlikte Semâ ve Mûsikî
Pehlül Düzenli - İslam Kültür Tarihinde Musiki
Recep Uslu - Mehmed Hâfid Efendi ve Musiki
Savaş Şafak Barkçin - Ahmed Avni Konuk: Görünmeyen Umman
Selma Hacıosmanoğlu - Osmanlı'da Çocuk Mûsikîsi
Süleyman Uludağ - İslam ve Musiki
Uğur Alkan - Türklerde Ezan ve Salâ Mûsikîsi Uygulamaları
Yasin Eker, Ahmet Sadık Hıdır - Müzik Söyleşileri

Yağız Gönüler
(Dunyabizim.com, 03.11.2015)

Hiç yorum yok: